Chevrolet's kennel - Schnauzer p/s

 

                        

 

Här hoppas vi kunna presentera vår nästa kull!

Här kommer all info vara om vår planerade kull, P kullen.

SE UCH NO UCH SKBV NORD JV-16 NO JV-16 Chevrolet's Altea America "Rut"