Chevrolet's kennel -

Schnauzer p/s & Riesenschnauzer svart

 

                        

 

 

P KULL f 23

Chevrolet's Pelargonia CK/CERT

W KULL f 21

Chevrolet's Waiting For Walentino CK/CERT

Chevrolet's Wonderful Wera Wang CK/CERT

Chevrolet's Wish For Davidoff  CK/CERT

Chevrolet's Wondrous Boss To Alarm CERT


R KULL f 21

Chevrolet's Richocet Romance  CK/CERT

Chevrolet's Ramblin'Rose CK/CERT

Chevrolet's Ray Of Light  CK/CERT

Chevrolet's Roxanne CK


T KULL f 20

Chevrolet's Tant Grön  CK/CERT


Oceana Desarma Artax's Angels (import Polen) CK


D KULL f -19

Chevrolet's D'America The America CK/CERT

Chevrolet's Down The Rabbit Hole CK/CERT


F KULL 2017

Chevrolet's Festipop CK/CERT.

Chevrolet's Full Blooded Silver CK/CERT


Chelsey Saltus Ze Zahrabske (import Kroatien)  CK/CERT


J KULL 2015

Chevrolet's Jumping Bean CK/CERT

Chevrolet's Jessica In The Snow CK

Chevrolet's Just A Moonmint CK/CERT

Chevrolet's Jennie Jellybean CK/CERT


A - kull 2014

Chevrolet's Allegri Ferrari CK/CERT

Chevrolet's Army of Me CK/CERT

Chevrolet's Armani Daytona CK/CERT

Chevrolet's Altea America CK/CERT


Justice Artax's Angels (import Polen) CK/CERT


M - kull 2011 
Chevrolet's Modesty Blaise CK / CERT
Chevrolet's Morning Glory - CK / CERT
Chevrolet's Mission Impossible - CK / CERT
Chevrolet's Magnum Force - CK / CERT


B - Kull  2008 
Chevrolet's Bossa Nova - CK / CERT
Chevrolet's Believe in Puma to S - CK / CERT


G - Kull  2006
Chevrolet's Gorm Gråskägg - CK

Chevrolet's Grete Gråskägg - CK
Chevrolet's Gry Gråskägg - CK / CERT


C - Kull  2004
Chevrolet's Cinzano Bianco - CK / CERT

Chevrolet's Chevalier de Malte - CK
Chevrolet's Cointreau Contesse - CK / CERT
Chevrolet's Chablis Chartreuse - CK / CERT


S - Kull  2002
Chevrolet's Snow Storm - CK

Chevrolet's Something Special - CK