Chevrolet's kennel -

Schnauzer p/s 

 

                        

 

Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND Tyskland
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Vakt- och sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION Grupp 2, sektion 1
BAKGRUND/ÄNDAMÅL Ursprungligen använde man schnauzern i södra Tyskland som stallhund för att den trivdes särskilt väl med hästar. Den var en ivrig och snabb råttfångare, vilket i folkmun gav den namnet "Rattler", råtthund. När pinscher-schnauzerklubben bildades 1895 blev rasen införd som strävhårig pinscher.
HELHETSINTRYCK Schnauzern skall vara strävhårig. medelstor och kraftig, snarare kompakt än smäcker.
VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN Schnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden. Huvudets hela längd (frän nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR Typiska karaktärsdrag för schnauzern är ett livligt temperament parat med ett eftertänksamt lugn. Betecknande är dess godmodiga karaktär, lekfullhet och omtalade trofasthet mot sin ägare. Rasen är mycket barnkär, omutlig och vaksam utan att vara skällig. Dess högt utvecklade sinnesorgan, klokhet, läraktighet, oräddhet, uthållighet och motståndskraft mot sjukdomar och väder och vind ger mellanschnauzern alla förutsättningar att vara en utmärkt familje-, vakt-, och sällskapshund som även besitter bruksegenskaperna.

HUVUD:

Skallparti Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara i proportion till hundens kroppsmassa. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.  

Stop Stopet verkar p g a ögonbrynen tydligt markerat.

Nostryffel Nostryffeln skall vara välutvecklad med stora näsborrar och den skall alltid vara svart.

Nosparti Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.  

Läppar Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. Mungiporna skall vara strama.   

Käkar/tänder Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklad, men ingen stark kindbildning får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.   

Ögon Ögonen skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. De skall vara mörka med livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga väl an.   

Öron Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara v- formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna. Öronen skall vara symmetriskt burna och riktade framåt mot tinningarna. Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför skallens plan.   

Hals Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen skall harmoniskt och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hundens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.  

KROPP:

Rygglinje Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

Manke Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.   

Rygg Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.   

Ländparti Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.   

Kors Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.   

Bröstkorg Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval igenomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbensknappen.   

Underlinje Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd linje.   

Svans Svansen skall vara naturlig (okuperad).

EXTREMITER:

Framställ Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderblad Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca 50 grader.    

Överarm Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen.   

Armbåge Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåtvridna.   

Underarm Underarmarna skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och väl musklade.   

Handlov Handlovarna skall vara kraftiga. stadiga och bara lätt avvika från underarmslinjerna.   

Mellanhand Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och något fjädrande.   

Framtassar Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda.   

Bakställ Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.   

Knäled Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.   

Underben Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.   

Has Hasorna skall vara utpräglat vinklade,. kraftiga och stabila samt varken vara inåt- eller utåtriktade.   

Mellanfot Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.   

Baktassar Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta.

Rörelser Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.   

Hud Huden skall ligga stram på hela kroppen.

PÄLS:

Pälsstruktur Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort. Täckhåret skall vara strävt och tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas. Det skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar att inte vara riktigt så hård. På pannan och öronen skall pälsen vara kort. Som typiska kännetecken skall det på nospartiet finnas skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som skall skugga ögonen lätt.   

PÄLSFÄRG:

Svart Rent svart med svart underull
Peppar och salt För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika fördelad, väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarianterna måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda.  

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd Hanhundar och tikar: 45-50 cm  

Vikt Hanhundar och tikar: 14-20 kg

 • FEL Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. 
 • i sin helhet för litet eller för kort huvud 
 • grov eller rund skalle 
 • pannrynkor 
 • kort, spetsigt eller smalt nosparti 
 • tångbett 
 • starkt framträdande kindmuskulatur 
 • ljusa ögon; för stora eller runda ögon 
 • lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron 
 • hakpåse 
 • löst halsskinn, smal halsrygg 
 • för lång, uppdragen eller svag rygg 
 • karprygg 
 • sluttande kors 
 • svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen 
 • långa tassar 
 • passgång 
 • för kort, för lång, mjuk, vågig, murrig, silkesaktig, vit eller fläckig päls eller andra 
 • färginblandningar 
 • brun underull 
 • hos peppar och salt: ålstreck eller svart sadel 
 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med upp till 1 cm

ALLVARLIGA FEL

 • grov eller tunn, låg- eller högställd 
 • omvänd könsprägel (t ex maskulin tik) 
 • utåtvridna armbågar 
 • rakt eller hjulbent bakställ 
 • inåtvridna hasor 
 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 1 cm men 
 • mindre än 3 cm

DISKVALIFICERANDE FEL

 • missbildningar av varje slag 
 • otypisk 
 • bettfel som över-, under- eller korsbett 
 • enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel 
 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 3 cm 
 • skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst uppträdande  

NOTA BENE Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.